Oferta

Pellet z drewna drzew iglastych (sosna, świerk).

Ekologiczny produkt, przyjazny środowisku:

  • CO2  neutralne.
  • produkt posiada bardzo wysoką wartość opałową,
  • w czasie spalania wytwarzana jest śladowa ilość popiołu (>0,7%),
  • charakteryzuje się bardzo niewielką zawartością dwutlenku węgla, siarki oraz innych szkodliwych substancji w spalinach,
  • temperatura topnienia popiołu ≥1200 °C.


Stałe kontrole pozwalają zachować najwyższą jakość produktu która jest gwarantowana normą EN plus A1.

W czasie transportu oraz przechowywania należy zabezpieczyć  spalanie może następować tylko w przewidzianych do tego urządzeniach (patrz instrukcja obsługi danego urządzenia).

Opakowania nie należy spalać razem z zawartością.

Napełniać piec zgodnie z instrukcją (nie przeciążać kotła). Produkt ulega rozprężaniu pod wpływem podgrzewania.

Nie używać ognia w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach. Zabrania się rozpalania przy użyciu materiałów łatwopalnych (np. spirytus, benzyna).

  • Emisja CO2  w czasie spalania jest równa ilości CO2  pochłoniętego przez roślinę w czasie jej wzrostu co oznacza, że do atmosfery nie jest emitowana dodatkowa ilość CO2.

Kontakt

Skontaktuj się z nami

"Eco Venus" Spółka z o. o.
ul. Saperów 201
85-542 Bydgoszcz

T:   572 326 646

E:   office@ecovenus.pl

Formularz kontaktowy

Nasi partnerzy

ksob.jpg
biocontrol.jpg